keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

”Jos olet raskaana, et juo”

Syntyvyys on nyt Suomessa korkeimmillaan 40 vuoteen. ”Suomalaiset tekevät lapsia kuin 1970-luvulla” on usein kuultu lainaus, vaikkakin ensisynnyttäjät ovat iäkkäämpiä kuin 70-luvulla. Huomaan tämän myös lähiympäristössäni. Lapsia tuntuu syntyvän monelle ystävälle, tutulle ja jopa iloiset uutiset tuttavien tuttavilta kiirii korviini.

Taloudellista tilannetta on pidetty osatekijänä synnytysruuhkiin, sillä edellinenkin lama sai suomalaiset tekemään lapsia. Mutta tämä ei ole asiantuntijoiden mukaan ainoa syy. Lapsiluvun odote on kasvanut, ja oman panoksensa näihin talkoisiin tuovat maahanmuuttajat, joilla on hedelmällisyys korkeampaa kuin suomalaistaustaisilla.

On kai väärin sanoa, että odotan millaisia tuloksia tulevaisuudessa tullaan näkemään, kun yhdistetään tämän hetken nousevat synnytysluvut, taloudellinen tilanne, syrjäytymisriskissä olevat henkilöt, työttömät, ja ihmisen tarve hakea turvaa päihteistä. Aamulehti kertoi jo viime vuonna (28.11.2010), että Suomessa syntyy vuosittain noin 600 lasta, joilla on eriasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama vaurio (FAS). Tähän päälle tulevat vielä epämuodostumat, jotka liittyvät alkuraskauden humalahakuiseen juomiseen eli ajankohtaan, jolloin äiti ei useinkaan vielä tiedä olevansa raskaana.

Pelkästään 600 FAS-tapausta on suuri luku, ja tämän porvarihallituksen tekemät päätökset, eivät tätä lukua ainakaan saa laskuun.
Suuri osa alkoholin aiheuttamista sikiövaurioista näkyy esimerkiksi keskittymis- ja oppimisvaikeuksina. Ne tulevat usein ilmi vasta kouluiässä, jolloin niitä voi olla vaikea yhdistää äidin raskauden aikaiseen alkoholinkäyttöön. Syy seuraus on kuitenkin selkeä.

Ongelmat eivät tule esille ainoastaan kouluiässä, vaan FAS-laspet tarvitsevat tukea loppuelämäkseen estääkseen syrjäytymisen. Tukiverkoston säännöllinen toiminta ja ohjaus sosiaalityöntekijöiden avulla auttaisi FAS-tapausta elämässään eteenpäin. Heidänkin kohdallaan esteettömyys ja saavutettavuus on kansalaisen perusoikeus. Heidän pitää voida yksilöinä toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa, riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Tällä hetkellä alkoholin vaurioittamille lapsille ja nuorille ei tarjota palveluita.

Jaan ehdottomasti huolen Kelan terveystutkimuksen päällikkö, tutkimusprofessori Ilona Autti-Rämön kanssa yhä nuorempien naisten humalahakuisen alkoholinkäytön lisääntymisestä. Vastausta, kun FAS-tapauksien ongelmiin ei löydy ainoastaan tukipalveluista, vaan on mentävä ongelman lähteelle, ja ohjata nuoria äitejä tukipalveluiden piiriin. Kuntien on huolehdittava, että naisille osoitettu matalan kynnyksen avopalvelupiste, jossa tarjotaan moni ammatillista kriisiapua ja tukea.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti