maanantai 14. kesäkuuta 2010

Ylänurkassa ensimmäistä kertaa

Kymen ja Kouvolan Sanomat antoivat minulle mahdollisuuden avata sanaista arkkuani joka toinen kuukausi Ylänurkka palstallaan. Alla oleva itseäni ja opiskelijapoliittista toimintaa esittelevä teksti oli ensimmäinen, jonka he julkaisivat 9.6.2010. Kiitän!

"Tänä päivänä korkeakoulutettavilla nuorilla on vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa siirtyessään uudelle paikkakunnalle opiskeluiden pariin. Taustalla ei ole paikallista kunnallisvaikuttamista, ja uudesta mahdollisesta asuinpaikkakunnasta selvitetään ensimmäisenä lyhyin reitti opinahjoon, lähikaupan taso ja terveydenhuollon palvelut. Edunvalvonnasta kiinnostuneille opiskelijoille on kuitenkin paikkansa ammattikorkeakoulun sisällä. Kaikilla Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opiskelevilla on mahdollisuus osallistua opiskelijakunta Klaanin toimintaan, ja edustaa Kymenlaakson seudulla kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita. Opiskelijakuntamme valvoo jäsentensä etuja, sekä toimii yhdyssiteenä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun sekä opiskelijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Edunvalvonnan tarkoituksena on taata opiskelijalle yhdenmukainen ja tasa-arvoinen asema niin opintojen kuin hyvinvoinninkin suhteen. Kuulostaa idealistiselta, ja hyvinkin selkeältä tehtävältä. Silti päivä toisensa jälkeen opiskelijapoliittinen toimija törmää samaan kompastuskiveen: opiskelijakunnan tehtävää ei ymmärretä, ja kuvitellaan että kyseessä on jonkinlainen huvitoimikunta. Ja näinhän asia ei ole. Ammattikorkeakoululaki edellyttää meitä omalta osaltamme valmistamaan opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Osana kriittistä ajattelua ja valveutuneisuutta on opiskelijapolitiikka. Vaikka opiskelijakunta on sitoutumaton organisaatio, seisoo sen joukoissa laaja-alaisesti ajattelevia ihmisiä, eri taustoista, rikastuttamassa joukkoamme. Ja se tässä toiminnassa on parasta. Opiskelijapolitiikassa pystytään tekemään yhteistyötä yli poliittisten rajojen, ja kaikki ovat tervetulleita kertomaan heterogeenisen opiskelijajoukkomme mielipiteen. Kanava opiskelijoille vaikuttamiseen on avattu, mahdollisuus meidän puoleltamme tarjottu, ja nyt voimme vain toivoa että äänitorvea kuunnellaan. Kuinka kovaa haluatte sen huutavan?"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti